Horia SA
Rue de l'avenir 23
2852 Courtételle

Tél. +41 32 422 60 70
Fax. +41 32 422 60 71

info@horia.ch

{Ref. PA 450-16-01} Basket Ø 82mm, ht 8mm, Ø holes 1mm

Horia - Ref. PA 450-01 Ref. PA 450-01

Basket with 16 compartments, 1 core, 2 big segments 8 little segments, Ø ext. 82 mm, height 8.00 mm, Ø holes 1.00 mm

Price
CHF 174.00
€ 149.90 (Target price)

Add To CartHoria SA
Rue de l'avenir 23
2852 Courtételle

Tél. +41 32 422 60 70
Fax. +41 32 422 60 71

info@horia.ch