Horia SA
Rue de l'avenir 23
2852 Courtételle

Tél. +41 32 422 60 70
Fax. +41 32 422 60 71

info@horia.ch

{Ref. PA 450-06-05} Basket Ø 82mm, ht 8mm, Ø holes 5mm

Horia - Ref. PA 450-15 Ref. PA 450-15

Basket with 6 compartments, 1 core, 6 big segments, Ø ext. 82 mm, height 8.00 mm, Ø segment's holes 4.00 mm, Ø base's holes 5.00 mm

Price
CHF 128.80
€ .00 (Target price)

Add To CartHoria SA
Rue de l'avenir 23
2852 Courtételle

Tél. +41 32 422 60 70
Fax. +41 32 422 60 71

info@horia.ch